Residències

Espais de Residències que participen en el projecte TerraTecaTraca i projectes que s’hi han desenvolupat.

PROJECTE: Ramats de la biodiversitat 

PROJECTE: Terra en mudança

PROJECTE: Péixer: xarxes de coneixements per a una pesca sostenible       

PROJECTE: Llavors vives i sobiranes!

PROJECTE: Vi, identitat, territori

PROJECTE: Aus , arròs i mimetismes

PROJECTE: Aus , arròs i mimetismes

PROJECTE: Resiliències silvestres:
biodiversitat i coneixement local

Scroll to Top