Vídeos i fotos de Terra Teca Traca

Presentacions del Festival Terra Teca Traca

Taula rodona sobre “Art i Aliments” dins del Festival Terra Teca Traca

Taula rodona sobre “Agroecologia i Ecofeminismes” dins del Festival Terra Teca Traca

Presentació de “Ramats per biodiversitat ” dins del Festival Terra Teca Traca
Presentació de “Terra en mudança” a l’Aula Ambiental Bosc Turull
Presentació de “Péixer” dins del Festival Terra Teca Traca
Presentació de “Llavors vives i sobiranes” dins del Festival Terra Teca Traca

Vídeos de projectes vinculats a Terra Teca Traca

ERC-StG ZooMWest & TerraTecaTraca

ERC-StG ZooMWest en col·laboració amb el festival TerraTecaTraca va produir tres vídeos per compartir els resultats de la recerca i situar les dades arqueològiques en el context actual de la producció ramadera.

Un vídeo d’Alendo Productions

Més informació aquí:
– ZooMWest https://zoomwest11.wixsite.com/zoomwest
– TerraTecaTraca www.terratecatraca.cat

Art, arqueologia i ramaderia extensiva
Capítol 1: Recerca

Art, arqueologia i ramaderia extensiva
Capítol 2: Perspectiva

Art, arqueologia i ramaderia extensiva
Capítol 3: Polvorí

DERIVA CACiS 2021

Treball de l’artista Marco Ranieri i la poetessa Elena Sixto.

Scroll to Top